In album: Picture Box

Deel Dit Album

Logo mikrotik

Logo mikrotik Picture Box
https://routermikrotik.com/
Mikrotik Networks là đơn vị chuyên sản xuất các thiết bị mạng chuẩn công nghiệp bao gồm: Modem 3G/4G, Gateway 3G/4G, Router wifi 3G/4G, Switch công nghiệp. Sản phẩm của Mikrotik Networks được xuất đi hơn 132 quốc gia trên toàn thế giới với 24 năm kinh nghiệm về nghiên cứu và phát triển, đáp ứng các yêu cầu về giải pháp công nghệ cao cho một số ngành Công nghiệp dầu khí, khai thác, vận tải, CCTV, thành phố thông minh, ngân hàng…

Reacties

mikrotiknetworks, op May 11, 2023

https://routermikrotik.com/
Mikrotik Networks là đơn vị chuyên sản xuất các thiết bị mạng chuẩn công nghiệp bao gồm: Modem 3G/4G, Gateway 3G/4G, Router wifi 3G/4G, Switch công nghiệp. Sản phẩm của Mikrotik Networks được xuất đi hơn 132 quốc gia trên toàn thế giới với 24 năm kinh nghiệm về nghiên cứu và phát triển, đáp ứng các yêu cầu về giải pháp công nghệ cao cho một số ngành Công nghiệp dầu khí, khai thác, vận tải, CCTV, thành phố thông minh, ngân hàng…

Reactie toevoegen

Log in om een reactie te plaatsen!